TCPP / Cyclopentane

  • Cyclopentane

    Syklopentan

    Syklopentan, også kjent som "pentametylen", er en slags sykloalkan med formelen C5H10.Den har en molekylvekt på 70,13.Det eksisterer som en slags brennbar væske.Det er løselig i alkohol, eter og hydrokarboner og er ikke løselig i vann.Cyclopentan er ikke en plan ring og har to konformasjoner: konvoluttkonformasjoner og semi-stolkonformasjoner.Den viser rødgul farge når den reagerer med rykende svovelsyre mens den genererer nitrocyklopentan og glutarsyre gjennom reaksjon med salpetersyre.

  • Flame retardant for polyurethane rigid foam system TCPP

    Flammehemmende middel for polyuretan stivt skumsystem TCPP

    Flammehemmende TCPP, det kjemiske navnet Tris (2-klorisopropyl) fosfat, er en rimelig klor- og fosforbasert flammehemmer.Den har den beste hydrolysestabiliteten blant for tiden tilgjengelige halogenerte organiske fosfater.Kan ikke løses opp i vann, løses opp i de fleste organiske løsemidler og har god kompatibilitet med harpiks.Brukes som flammehemmende i produksjon av acetatfiber, polyvinylklorid, PU-skum, EVA, fenolmaterialer.Bortsett fra flammehemmende, kan det også fremme fuktmotstand, lav temperatur motstand, evnen til antistatisk og mykheten til materialene.