Polykarboksylat Superplasticizer Makro-monomer HPEG, TPEG, GPEG

  • Polycarboxylate Superplasticizer Macro-monomer HPEG, TPEG, GPEG

    Polykarboksylat Superplasticizer Makro-monomer HPEG, TPEG, GPEG

    Produktet er et viktig råmateriale for polykarboksylat superplasticizer (PCE, som dannes ved at makromonomeren kopolymeriserer med akrylsyre).Den hydrofile gruppen i den syntetiserte kopolymeren (PCE) kan forbedre den hydrofile dispergerbarheten til kopolymeren i vann.Den syntetiserte kopolymeren (PCE) har god dispergerbarhet, høy vannreduserende hastighet, god slumpretensjon, god forsterkende effekt og holdbarhet, er også miljøvennlig og mye brukt i premix og innstøpt betong.