Donlube P-serien

  • Water Insoluble PAG

    Vannuløselig PAG

    Donlube P Series også kalt Water Insoluble PAG er alkohol (ROH)-startede polymerer av alle oksypropylengrupper.Don lube P Series-produkter er tilgjengelige i en rekke molekylvekter (og viskositeter).Forskjellig fra de andre seriene Donlube P Series-produktene er vannuløselige og har en terminal hydroksylgruppe.Serieprodukter har lave, stabile hellepunkter fordi de er voksfrie.De inneholder ikke eller krever flytepunktdempende midler.Det ekstremt brede spekteret av egenskaper som tilbys av Donlube-væsker og smøremidler, gjør dem nyttige i en rekke industrielle bruksområder, som for eksempel kompressorsmøring, girsmøring, høytemperatursmøring og fett.