Donlube høyviskositet C-serien

  • Donlube High Viscosity C Series

    Donlube høyviskositet C-serien

    Donlube High Viscosity C Series er diol-startede polymerer som inneholder 75 vektprosent oksyetylen og 25 vektprosent oksypropylengrupper. Høyviskositet C-seriens produkter er også tilgjengelig i en rekke molekylvekter (og viskositeter).Høyviskositet C-seriens produkter er vannløselige ved temperaturer under 75°C og har to terminale hydroksylgrupper.Det ekstremt brede spekteret av egenskaper som tilbys av Don-smørevæsker og -smøremidler, gjør dem nyttige i en rekke industrielle bruksområder, for eksempel brannbestandige hydrauliske væsker, slukkemidler.